Jak postępować przy przyłączaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych?

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, żebyś mógł sprzedawać wytworzoną energię elektryczną.

Jeżeli jesteś odbiorcą końcowym i nie prowadzisz działalności gospodarczej, czyli:

 • dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji),
 • jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą

oraz planujesz podłączyć do instalacji odnawialne źródło energii (OZE) elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW (zwane dalej mikroinstalacją) i jeżeli moc zainstalowana mikroinstalacji nie przekracza moc przyłączeniową dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji zainstalowanej w swoim domu nie musisz uzyskać żadnej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Wystarczy tylko postępować wg poniższych kroków:

Znajdź uprawnionego instalatora

Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych.

Zainstaluj swoją własną mikroinstalację

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. W istniejącej instalacji elektrycznej należy przygotować dodatkowe miejsce pod zabudowę układu pomiarowego do rejestracji energii wytworzonej w mikroinstalacji (energia brutto). Powinien się tam znajdować rozłącznik/wyłącznik zainstalowany na przewodach zasilających przed oraz za licznikiem w obrębie tablicy licznikowej. Umożliwi to beznapięciową obsługę układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

Poinformuj umownego dystrybutora energii elektrycznej o zainstalowaniu mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie swojego umownego dystrybutora energii elektrycznej, i to co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem. Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić odpowiednie Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji (wzory są najczęściej opublikowane na stronach internetowych dystrybutorów).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji,
 • dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację,
 • dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej – w/w dokumentów należy wymagać od dostawcy mikroźródła, natomiast schemat ideowy podłączenia mikroźródła do instalacji odbiorczej wykonuje instalator).

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) umownego dystrybutora energii elektrycznej lub przesłać pocztą tradycyjną na jego adres (sprawdź na stronach internetowych dystrybutora).

Dystrybutor dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Podpisz umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

Na podstawie informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisz z dystrybutorem energii elektrycznej umowę, na podstawie której będzie możliwa dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, podpisz również umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Do zakupu energii wprowadzonej do sieci zobowiązany jest sprzedawca z urzędu, działający na danym obszarze, po cenie równej 80% średniej wartości sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne.

Wytwarzaj i korzystaj z energii elektrycznej wytworzonej w własnej mikroinstalacji

Po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, dystrybutor umowny w uzgodnionym terminie zamontuje układy zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji.

W przypadku gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu - należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Opis postępowania w takim przypadku można znaleść na stronach internetowych dystrybutora, działającego na danym obszarze.

Jeżeli jesteś czy masz zamiar być odbiorcą końcowym i prowadzić działalność gospodarczą, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji musisz uzyskać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania pozwolenia szukaj na stronie www.ure.gov.pl.

Źródło: Fotowoltaikainfo

Dyskusja

 1.    Adam

  27. 06. 2014, 04:49

  Chciałbym zainteresować Redakcję i Państwa sytuacją jaka jest obecnie w Enea Szczecin w zakresie nadzwyczjnych wymagań dla Inwestorów co do warunków przyłączania swoich mikroinstalacji pv do sieci ZE Enea. Jako jedynie w Polsce /w przeciwieństwie do reszty kraju - gdzie nie ma już żadnych szczególnych utrudnień aby przyłączyć swoją pv/ wymagają m.in. dodatkowego licznika na lini AC /za falownikiem/... Pytam co ich obchodzi ile wyprodukuje prądu Inwestor ze swojego zestawu pv ? Ich powinno interesować tylko to co wchodzi do ich sieci /tj. na liczniku dwukierunkowym/. Kogo zainteresować tą sprawą aby "było normalniej" ??? Gdzie interweniować ? Czy możecie się Państwo zając jakoś tym tematem ? Z tego co się orientuję jest w Szczecinie/okolicy zamontowanych kilkanaście /na pewno pow. 10 szt./ małych instalacji pv najczęściej 3-6 kWp (domy prywatne, w ramach przyłacza - więc "na zgłoszenie") - nikomu jeszcze nie udało się podłączyć do sieci Enea Szczecin... od paru miesięcy !

  Reagować

 2.    Michał Dziekański

  25. 02. 2015, 15:09

  Panie Adamie możliwe, że mogę Panu pomóc proszę o wiadomość. michal.dziekanski@commersun.pl

  Reagować

 3.    Jakub Wiśniewski Solwis.pl

  10. 04. 2015, 14:44

  Panie Adamie, Operator Sieci Dystrybucyjnej jest zobligowany do raportowania do URE o ilości energii WYTWORZONEJ z OZE w obrębie swojej sieci. Taki licznik to jest koszt 300 zł i po sprawie. Nie ma o co kruszyć kopii. Ewentualnie toczyć boje, że to oni są zobligowani, a nie Pan.

  Reagować

Komentarz do artykułu


W górę